تبلیغات
دلهای بلورین - رنج

رنج

سه شنبه 30 آذر 1395 01:22 ق.ظ

نویسنده : فاطمه کوثر


Image result for ‫آسمان‬‎


درست است که انسان در انتخاب برخی رنج ها نقشی ندارد، اما آنچه را که هرگز نمی شود از انسان گرفت، شیوه برخورد او با رنج است. در این قسمت است که انسان ها از هم متفاوت می شوند و رنج هاشان نتایج متفاوتی برایشان دارد. رنجی که ممکن است کار یک انسان را به خودکشی برساند، همان رنج، انسان دیگری را تا بالاترین درجات انسانی، رشد میدهد. وجه تمایز، فقط در شیوه برخورد آدمیان با رنج است، نه در اصل رنج. 
اما چگونه؟ چگونه یک مساله برای دو فرد نتایج متفاوتی دارد؟

پاسخ در یافتن معنای رنج است. به عنوان یک مثال خیلی ساده، ورزشکاری را در نظر بگیرید که تمرینات خیلی سنگین و سخت ورزشی را بر خود هموار می کند برای اینکه قهرمان شود یا بیماری که خود را تحت عملیات درمانی دردناک و دشواری قرار می دهد تا بهبود یابد. هر دوی اینها، برای رنجی که می کشند، هدف و معنایی دارند، و از این روست که آن را نه تنها می پذیرند بلکه از تحمل آن رضایت دارند ؛ و این همان چیزی است که دکتر ویکتور فرانکل در کتاب « انسان در جستجوی معنی» از قول نیچه می گوید: « انسان اگر چرایی زندگی اش را بداند، با هر چگونگی خواهد ساخت.{1}» 

گام اول در برخورد با رنج، همین درک فایده و معنای رنج و پذیرش با رضایت آن است. این که محقق شود، در آرامش حاصل از این پذیرش، به جای کلافگی و ناامیدی حاصل از معترض بودن و نق زدن، انسان قادر است بهترین رفتارها را در واکنش به رنج اش انتخاب کند و همین انتخاب ها در کنار سعه صدری که در پذیرش رنج پیدا کرده، او را رشد می دهد و قدرت می بخشد. رشدی که خودش نیز آن را احساس می کند. به عنوان مثال، چون انسان سالم می خواهد و می باید روال طبیعی زندگی اش را در هر شرایطی طی کند، در شرایط رنج و غم، حتی ممکن است ناخودآگاهانه، یاد بگیرد که چگونه حزن اش را در دل و شادی اش را در چهره حفظ کند. و این،  در وادی انسانیت، موفقیتی فوق العاده است؛ یا قادر شود تمام بخشهای زندگی اش را مدیریت کرده و پرتلاش و باانگیزه فعالیت کند، در حالی که غم اش را در جان حمل می کند. 

رنج هر کس متفاوت و انتخابهای ممکن او در برخورد با رنج نیز متنوع است. نمی توان یک روال عمومی و نتایج یکسانی را از پذیرش رنج و انتخابهای افراد، ارائه داد. قصد من از این مثال ها، روشن کردن حس و درک عمیقی است که از فواید رنج دارم و می خواهم آن را به مخاطبم منتقل کنم؛ اما به عقیده من، یک چیز در این میان مشترک است و آن تاثیر نگاه ما به زندگی بر دریافت مان از رنج و پذیرش آن است. من این نگاه را به چند بخش تقسیم می کنم که در پست های متوالی بعدی، راجع به آن، سخن خواهم گفت. ان شاء الله. 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -